Tilstand

Ashermans syndrom

Temaside om Korona

Sammendrag

 • Definisjon:Tilstanden skyldes sammenvoksninger i livmoren som gir betennelser og forstyrrelser i menstuasjonssyklusen
 • Forekomst:Tilstanden forekommer etter skader eller kirurgiske inngrep i livmoren, gjenstående morkakevev eller ufrivillige aborter
 • Symptomer:Kan medføre mindre eller manglende menstruasjonsblødninger, kraftige kramper og magesmerter samt ufrivillig barnløshet
 • Funn:Funn ved tilstanden er arrvev og sammenvoksninger i livmoren
 • Diagnostikk:Gynekologisk ultralydundersøkelse er ofte utilstrekkelig til å stille diagnosen. Hysteroskopi, sonohysterografi og hysterosalpingogram kan brukes til å påvise tilstanden
 • Behandling:Østrogentilskudd i forbindelse med kirurgisk behandling synes å hjelpe. Tidlig påvisning av syndromet og utskrapning av sammenvoksninger kan bedre prognosen. Eventuell problematikk ved ufrivillig barnløshet må følges opp

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Ashermans syndrom er en gynekologisk tilstand som kjennetegnes ved forstyrrelser av menstuasjonen på grunn av sammenvoksninger i livmoren
 • Sammenvoksninger i livmoren
  • Er som regel forårsaket av kirurgiske inngrep i området, men infeksjoner eller andre forstyrrelser i området kan muligens også forårsake tilstanden
  • Medfører dårlige plassforhold og kan føre til betennelser i livmorveggen
 • Gradering
  • Tilstanden graderes som mild, moderat eller alvorlig avhengig av graden av sammenvoksninger i livmoren
 • De vanligste plagene knyttet til lidelsen er:
  • Reduserte blødninger ved menstruasjon
  • Større plager med kramper og magesmerter enn normalt
  • Fravær av menstruasjonsblødninger (amenoré) og ufrivillig barnløshet (infertilitet) er ofte et problem

Synonymer

 • Engelske synonymer
  • Asherman's syndrome
  • Intrauterine Synechiae
  • Uterine Synechiae

Forekomst

 • Ikke uvanlig etter omfattende inngrep i livmoren

Årsak

 • I de fleste tilfeller er sammenvoksningene et resultat av en utskraping av livmoren etter en ufrivillig abort eller etter fjerning av en gjenstående morkake etter fødsel
 • Mange andre faktorer kan også være årsak til syndromet:
  • Provosert abort
  • Keisersnitt
  • Inngrep av annen art i livmoren
  • Tuberkulose i bekkenet
 • Jo flere inngrep som har vært gjort i livmoren, jo større er sannsynligheten for arrvev og sammenvoksninger. Inngrep gjort de første fire uker etter fødsel, synes å ha en særlig stor tendens til å skape sammenvoksninger
 • Risikoen for tilstanden øker med inngrepets størrelse

Typiske tegn

 • Manglende menstruasjon (amenoré) er vanlig, men normal menstruasjon kan forekomme
 • Noen med tilstanden har ingen blødninger i forbindelse med menstruasjon, men merker heller smerter og magekramper når blødningene normalt skulle ha startet. Man tror dette skyldes at livmoren blør, men at sammenvoksninger gjør at blodet ikke tømmes ut
 • Gjentatte aborter og ufrivillig barnløshet kan også være tegn på tilstanden

Diagnosen

 • Hysteroskopi, sonohysterografi og hysterosalpingogram synes å være de mest effektive bildeundersøkelsene til å påvise tilstanden
 • Vanlig gynekologisk ultralydundersøkelse er ofte utilstrekkelig til å diagnostisere tilstanden, noe som gjør at tilstanden nok er underdiagnostisert

Særlige behov og tiltak

Behandling

 • Gode studier som bekrefter behandlingsprinsipp og underbygger behandlingseffekt, er vanskelige å oppdrive for denne tilstanden

Behandling før og etter nødvendige inngrep

 • Forebyggende behandling med østrogentilskudd gitt rett etter inngrep, synes å hjelpe
 • Tidlig påvisning av syndromet og behandling med utskraping av sammenvoksningene kan hjelpe
 • Det er også prøvd med "ballonginnlegg" (Foley kateter) eller spiralinnsetting for å hindre sammenvoksninger. Foleykateteret fjernes 10 dager etter inngrepet, spiralen (IUD) etter tre månder
 • Andre gjør ukentlige hysteroskopier etter inngrep for å fjerne eventuelle sammenvoksninger

Psykososialt

 • Særlig problematikk knyttet til ufrivillig barnløshet er viktig å ta tak i

Andre informasjonskilder