Syndrom

Aarskog syndrom

 • Definisjon:Medfødt, arvelig (X-bundet arvegang) tilstand som forekommer nesten utelukkende hos menn. Forsinket lengdevekst og karakteristiske kjennetegn i ansikt, på hender, føtter og kjønnsorgan kjennetegner tilstanden. Skyldes vanligvis en genfeil i FGD1-genet
 • Forekomst:Sannsynligvis underdiagnostisert, men internasjonale anslag er på ca. 4 pr 1 000 000 innbyggere
 • Symptomer:Varierer betydelig. Lengdeveksten ligger som regel under det normale i oppveksten, og puberteten kommer sent. Lære- og konsentrasjonsvansker forekommer.
 • Funn:Varierer betydelig. Karakteristisk ansiktsform (Rundt ansikt, kort og bred oppstoppernese. Hårfestet V-formet, økt avstand mellom øynene, skjeling, avvikende form på ører). Overkjeven kan være underutviklet og mangle tenner. Ofte nedsatt bevegelighet i nakken. Korte og brede fingre/tær, mange har sammenvoksning av huden mellom fingrene. Hudfold fra fremre feste av pungen som omslutter roten av penis. Lyskebrokk hos mer enn halvparten
 • Diagnostikk:Diagnosen stilles på grunnlag av ytre kjennetegn. Gentest er mulig. Ytre kjennetegn flmer med årene, og diagnosen er vanskelig å stille på voksne
 • Behandling:Symptomatisk behandling. Ved behov for kirurisk korreksjon ta kontakt med kraniofacialt team. Øyelege-behandling av ptose og skjeling. Kjeve- og tannproblematikk tilsier hyppige kontroller (kontakt TAKO-senter). Kontroller om testikler har kommet ned i pungen, om ikke så operer. Barn med lyskebrokk skal opereres. Spesialpedagogiske tiltak kan være nødvendig ved lære- og konsentrasjonsvansker
 • Nettsiden med Senter for sjeldne diagnoser sin omtale av tilstanden ble besøkt 24.05.2022
Aarskog syndrom

Legehandboka har kun sammendrag av Senter for sjeldne diagnoser sin informasjon om lidelsen:

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus

TAKO-senteret

 • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser
 • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose
  • Alle som har en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan henvises til dem

Pasientorganisasjoner

 • Norsk Craniofacial Forening
  • Kan etablere kontakt med andre som har Aarskog syndrom, foreldre og familier som er i en lignende situasjon

Ansvarlig NEL-redaktør

 • Tor André Johannessen