Tilstand

CHARGE syndrom

Sammendrag

 • Definisjon:CHARGE er et akronym for en rekke assosierte misdannelser. Det er ingen kjent årsak og genetikken er ikke fullstendig kartlagt. Skyldes spontane mutasjoner i de fleste tilfeller
 • Forekomst:Gode tall på forekomst mangler, anslagsvis 1 pr. 10 000 levendefødte (6 barn årlig i Norge). Lik forekomst mellom kjønnene
 • Symptomer:Påvisning av kolobom og respirasjonsproblemer i nyfødtperioden som føge av koanalatresi kan gi første mistanke om syndromet
 • Funn:Ofte typiske ansiktstrekk og begerformede øremuslinger
 • Diagnostikk:Utredes med undersøkelse av hjerte, øye, øre, nese og urinveier
 • Behandling:Behandlingen består av kirurgi for å rette opp misdannelser samt habilitering med særlig fokus på hørsel og syn
 • Frambu er kompetansesenter ved lidelsen. Revisjon 12.07.2022 er i stor grad basert på deres informasjon om tilstanden

1

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • CHARGE-syndrom er en sjelden tilstand med mange alvorlige medfødte misdannelser
 • CHARGE er en forkortelse hvor hver av bokstavene henspeiler på typiske trekk hos barna
  • C = coloboma (defekt i regnbuehinne elller netthinne)
  • H = heart defects (hjertefeil)
  • A = atresia of the choanae (tett passasje i nesen)
  • R = retardation of growth and development (dårlig vekst og utvikling)
  • G = genital and urinary abnormalities (misdannelser i kjønnsorgan/urinveier)
  • E = ear abnormalities and hearing loss (misdannelser i øret og hørselsskade)
 • For å kunne stille diagnosen må som regel minst 4 av disse trekkene være til stede, og trekkene kolobom (C) og koanalatresi (A) regnes vanligvis som obligatoriske hvis en skal benytte betegnelsen CHARGE assosiasjon (flere kriteriesett er i bruk)
 • Barn med tilstanden har ofte også andre karakteristiske trekk ut over de som beskrives med CHARGE. Dette gjelder blant annet åpen leppe- kjeve- ganespalte, karakteristiske ansiktstrekk, sammenvoksinger i spiserøret (øsofagusatresi), åpen forbindelse mellom spiserør og luftrør (trakeoøsofagal fistel) og hjernenerveutfall
 • Det er ikke kjent hva som forårsaker CHARGE syndrom, men de fleste tilfellene oppstår tilfeldig. Det finnes også et fåtall tilfeller hvor tilstanden er arvet
 • Frambu er kompetansesenter ved tilstanden. Deres informasjon finner du her

Synonymer

 • CHARGE kompleks, CHARGE Association

Forekomst

 • Det fødes ca 1 barn med tilstanden blant 10.000 levendefødsler. I Norge betyr det ca. 6 barn med denne tilstanden hvert år
 • Tilstanden er like hyppig blant gutter som hos jenter

Årsak

 • Hvorfor denne tilstanden utvikles vet vi ikke, ingen kjente faktorer under graviditeten utløser disse skadene. Skaden oppstår som regel i første trimester
 • De aller fleste tilfeller av syndromet er spontane (tilfeldig mutasjon, ikke knyttet til arv)
  • De fleste (70%) har mutasjoner i genet CHD7 lokalisert til kromosom 8 (8q22.1)
   • Dette genet koder for proteinet chromodomain helicase DNA-binding protein som har betydning for tidlig fosterutvikling av flere viktige organer
  • Gjentakelsesrisikoen for par med et CHARGE-barn er ca. 1%
Neste side