Syndrom

Chilaiditis Syndrom

Sammendrag

  • Definisjon:Tilstanden kjennetegnes ved at en utbukning av transverse del av tykktarmen kommer i klem mellom mellomgulvet og lever. Dersom funnet er uten symptomer omtales det som Chilaiditis tegn. Årsaken er ukjent, men tilstanden forekommer oftere hos mennesker med kroniske lungelidelser, leverskader (cirrhose) eller væske i bukhulen. Teorier om årsaken omfatter uvanlig lang tykktarm eller at enkelte ligament som fester tykktarm og lever er slakke. Liten lever, parese av n. phrenicus og overvekt er andre faktorer som synes å disponere
  • Forekomst:Den anatomiske varianten ses hos omtrent 0,25% av befolkningen, men en langt mindre andel utvikler symptomer. Forekomsten er høyere hos enkelte grupper og stiger ved økende alder. Ingen kjønnsforskjell
  • Symptomer:Stor variasjon mtp. hvordan tilstanden oppleves. Tilfeldig påvist er tilstanden som regel uten plager, men den kan forårsake magesmerter, kvalme, oppkast og forstoppelse i tynntarm. Smerten er ofte mild og kan komme og gå, men hos noen gir den så sterke smerter at det kan føre til akutt innleggelse. Andre symptomer fra tilstanden omfatter dyspepsi, vansker med å svelge og pustebesvær
  • Funn:Oppsvulming og ømhet i øvre del av abdomen forekommer hos noen. Volvulus og stans i tarmpassasjen er også beskrevet. Funnene kan minne om de ved fri luft i bukhulen (pneumoperitoneum) og kan noen ganger lede til unødvendige kirurgisk inngrep
  • Diagnostikk:Bildeundersøkelser (røntgen, UL, CT og MR) vil vise den unormale plasseringen av tarmen, og diagnosen gis ved samtidige relevante symptomer
  • Behandling:Mange trenger ikke behandling ut over en forklaring. Hos noen kan det å redusere trykket i tarmen redusere symptomene (kan gjøres endoskopisk). Hos spesielt utsatte kan kirurgi i form av å fjerne det problematiske området av tykktarmen eller forankre lever til bukveggen være til hjelp
  • Nettsiden med NORD sin omtale av tilstanden ble besøkt 06.07.2022

Legehandboka har kun sammendrag av Nord sin omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:


Kompetansesenter

NORD’s Rare Disease Database

  • NORD is a patient advocacy organization dedicated to individuals with rare diseases and the organizations that serve them
  • NORD, along with its more than 300 patient organization members, is committed to the identification, treatment, and cure of rare disorders through programs of education, advocacy, research, and patient services