Tilstand

Coffin-Siris syndrom

Legehandboka har kun sammendrag av TAKO-senterets omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose