Tilstand

Cornelia de Langes syndrom

Sammendrag

 • Definisjon:Medfødt syndrom som kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk, ulik grad av utviklingshemning og i en del tilfeller misdannelser i skjelett eller organer. Det foreligger mange og sammensatte medisinske utfordringer som kan ramme av ulik grad. Så langt er feil på fire ulike gen kjent for å forårsake CdLs, men mer enn halvparten av tilfellene har en mutasjon knyttet til NIPBL-genet (5p13.1) Feilen skyldes nesten alltid en nyoppstått mutasjon (>99%)
 • Forekomst:Det antydes en forekomst på mellom 1:62.000 og 1:45.000, dvs. 1-2 nye barn med CdLs i Norge hvert år. Ingen kjønnsforskjell
 • Symptomer:Barn med diagnosen er små ved fødselen, og trivselsproblemer og spisevansker preger sped- og småbarnsalderen. Forsinket utvikling. Barna er ofte temperamentsfulle og noen har store konsentrasjonsvansker. På grunn av kognitive og språklige begrensninger har ofte personer med CdLs vansker med å gi uttrykk for smerter og plager
 • Funn:Lite hode og karakteristisk ansikt (se bilde under). Kraftig behåring på kropp, armer og bein. Lavt hårfeste og hår som ofte vokser i virvler. Hender og føtter er som regel små og kan ha misdannelser. Kortvoksthet. Syns- og hørselsproblemer er vanlige. GØRS, misdannelser i tarmen, urinveier, hjertefeil og epilepsi kan forekomme
 • Diagnostikk:Diagnosen stilles på bakgrunn av samlet bilde av trekk og symptomer. Genetiske undersøkelse kan bekrefte diagnosen hos omtrent 60%
 • Behandling:Ingen årsaksrettet behandling er tilgjengelig, kun symptomatisk behandling (overhyppighet av tannplager (se til at TAKO-senteret er koblet inn), søvnproblematikk, epilepsi, motoriske utfordringer / muskel og skjelett, hjertefeil, lungeinfeksjoner, misdannelser i magen / GØRS, nyrer og urinveier, syn og hørsel). Ernæringsvansker hos de fleste med tilstanden, gastroøsofageal refluks kan medvirke til både disse og søvnproblemer (gastrotomi kan være aktuelt). Tiltak for å bøte på utfordrende atferd. Tilstanden er ikke progredierende, men pasientgruppen lever sjelden over femti år. Plassering av intubasjonstube ved anestesi kan by på utfordringer. Foreldre bør informeres om at sjansen for å få et barn til med syndromet er under 1%
 • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 15.07.2022

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Illustrasjoner

Bilder

 • Cornelia de Langes syndrom
  Typiske ansiktstrekk er fint buede og ofte helt eller delvis sammenvokste øyenbryn (synophrys), lavt hårfeste i panne og nakke, bueformet munn med nedadgående munnviker, tynne lepper, økt avstand fra overleppe til nese, kort oppstoppernese, bred og/eller flat neserot og lange øyenvipper.

Kompetansesenter

Frambu

TAKO-senteret

 • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser
 • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose
  • Alle som har en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan henvises til dem