Tilstand

Dystrofia myotonica type 2

Temaside om Korona

Sammendrag

 • Definisjon:Dystrofia myotonica type 2 er en nevromuskulær sykdom som skyldes mutasjoner i genet CNBP (dette kan påvirke proteinproduksjonen indirekte ved å endre RNA). Tilstanden følger autosomal dominant arvegang
 • Forekomst:Dette er den hyppigst forekommende arvelige muskelsvinnsykdommen hos voksne, med en forekomst på 5 av 100 000 på verdensbasis (type 1 og 2). Tilstanden er trolig underdiagnostisert
 • Symptomer:Muskelsmerter og forstoppelse er vanlige symptomer (muskelsvakheten gjelder både tverrstripet og glatt muskulatur). Sykdommen starter som regel mellom 30 og 50 års alder.
 • Funn:Myotoni og muskelsvakhet (særlig i nakkemuskulaturen og fingrene) kjennetegner diagnosen, men den er som regel mindre uttalt enn ved type 1. Rytmeforstyrrelser i hjertet, grå stær, diabetes og lavt testosteronnivå er vanlig
 • Diagnostikk:Grunnlaget for diagnosen er klinisk nevrologisk undersøkelse, mistanken forsterkes ved påvisning av forhøyede verdier av CK og gamma-GT i serum. DNA-test kan bekrefte diagnosen. Oppfølging med EKG bør gjøres minst én gang i året
 • Behandling:Skandinavisk referanseprogram eksisterer. Det finnes ingen effektiv behandling for de muskulære problemene. Forstoppelse må håndteres, evt. av ernæringsteam og mage-/tarmspesialist. Andre symptomer som rytmeforstyrrelser, grå stær og diabetes behandles på vanlig måte. Økt komplikasjonsrisiko ved full narkose
 • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 12.05.20

OBS! Det er viktig at alle med denne diagnosen er registrert i Norsk register for medfødte, arvelige nevromuskulære sykdommer «Muskelregisteret»

Sammendraget er basert på Frambu sin omtale av diagnosen:

Kompetansetjenestetilbud

Tre fagmiljøer samarbeider (NMK-samarbeidet) for å sikre personer med medfødte, arvelige nevromuskulære sykdommer et likeverdig og effektivt kompetansetjenestetilbud gjennom hele livet.

NMK-samarbeidet består av Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Enhet for arvelige og medfødte nevromuskulære tilstander (EMAN) ved Oslo Universitetssykehus og Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

NMK-samarbeidet er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

NMK:
Telefonkontakt: 77627217
E-post: nmk@unn.no
web: https://unn.no/nmk

EMAN:
E-post:muskel@ous-hf.no
web: https://oslo-universitetssykehus.no/eman
Frambu:
E-post: info@frambu.no
web: http://www.frambu.no/

Nevromuskulært kompetansesenter

 • NMKs hovedoppgave er å diagnostisere og behandle pasienter med nevromuskulære sykdommer. I tillegg driver kompetansesenteret informasjons- og kursvirksomhet
 • NMK kontaktinformasjon

EMAN

 • Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander
 • Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) utreder barn og voksne med mistanke om medfødte eller arvelige nevromuskulære tilstander
 • De gir informasjon og veiledning til mennesker med disse tilstandene, til pårørende samt helsepersonell.

Frambu