Tilstand

Ektodermale dysplasier

Temaside om Korona

Sammendrag

  • Definisjon:En gruppe (ca. 185 forskjellige typer) arvelige syndromer kjennetegnet av forandringer med utspring i ektoderm: tenner, hud, hår, negler, kjertler og sentralnervesystem. Det er stor variasjon i alvorlighetsgraden, også innenfor samme genfeil. Det er flere typer arvegang, både dominant og resessiv
  • Forekomst:1-9 av 10.000 personer, men forekomsten vil variere for de ulike undergruppene
  • Symptomer:Tilstanden gir ømfintlig hud og mange utvikler eksem. Symptomer som overoppheting, hyppige luftveisinfeksjoner og tørre øyne er vanlig
  • Funn:Typisk er et karakteristisk utseende med fremtredende øyebrynsbuer, flat neserygg og liten underkjeve. Kan ha manglende eller avvikende tenner. Mangel på kjertler i hud, munn og øyne gir dårlig varmeregulering, tørre slimhinner og nedsatt tåreproduksjon
  • Diagnostikk:Diagnosen stilles på grunnlag av symptomer og kliniske funn. DNA-testing kan i noen tilfeller avdekke hvilken genfeil som ligger til grunn
  • Behandling:Ingen kurerende behandling, men en rekke tiltak kan hindre utvikling av komplikasjoner (god hudpleie, tiltak mtp. temperaturregulering, fukting av slimhinner, god tannpleie, osv.)
  • Senter for sjeldne diagnosers side med omtale av tilstanden ble besøkt 05.12.2018

Legehandboka har kun sammendrag av Senter for sjeldne diagnosers omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

TAKO-senteret omtaler også diagnosen:

Senter for sjeldne diagnoser

Dette er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. De tilbyr rådgivning, informasjon og kurs om sjeldne diagnoser. Deres tjenester er rettet mot barn, unge og voksne brukere, samt foreldre, pårørende og fagpersoner som har kontakt med brukere med en sjelden diagnose i sitt arbeid. De har også rådgivere som kan svare på evt. spørsmål (telefon: 23 07 53 40 eller e-post: sjeldnediagnoser@ous-hf.no). Nettstedet www.rarelink.no er en annen nordisk lenkesamling for flere sjeldne diagnoser.

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose