Informasjon, tilstand

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber er en sjelden, arvelig sykdom som først og fremst oppstår i befolkningsgrupper fra områder rundt det indre Middelhavet.

Temaside om Korona

Hva er familiær middelhavsfeber?

Familiær middelhavsfeber, FMF, er en arvelig sykdom (autosomal recessiv) som forekommer blant etniske grupper i Midtøsten og de østlige deler av Middelhavet. Sykdommen forekommer hyppigst blant sefardiske og ashkenazijøder, armenere, tyrkere, arabere og drusere1. Sjeldnere er grekere og italienere rammet av tilstanden.

Sykdommen er karakterisert ved sporadiske anfall med feber og betennelser i kroppens store bindehinner - i buken (peritoneum), i brystet (pleura) og innsiden av leddene (synovia)2. Selv om familiær middelhavsfeber har vært beskrevet i bibelske skrifter, ble sykdommen første gang beskrevet i et medisinsk tidsskrift i 1945.

Tilstanden er svært sjelden i vår del av verden, men innvandrere fra disse strøkene av verden kan få sykdommen også i Norge. Ved omtrent halvparten av tilfellene debuterer symptomene før fylte fire år, og cirka 80 prosent har symptomer før de fyller ti år3.

Neste side