Informasjon, tilstand

Familiær middelhavsfeber

Temaside om Korona

Symptomer og tegn ved familiær middelhavsfeber

Typisk for familiær middelhavsfeber er kortvarige (12 timer -3 dager) feberanfall ledsaget av tegn til bukhinnebetennelse (peritonitt), sjeldnere brysthinnebetennelse (pleuritt) og leddbetennelser (synovitt). Mellom anfallene er pasienten helt frisk. Tilbakefallene kommer fra en gang i uka til flere måneders mellomrom. Det er en betydelig variasjon i hyppigheten av anfall hos ulike pasienter og hos den enkelte pasient. Pasienten er som regel uvitende om hva som kan ha utløst hendelsen, men hos noen få oppstår anfallene etter kraftige fysiske belastninger.

Magesmerter oppstår hos 90-95 prosent , inntrer plutselig mens de har feber og er den dominerende måten sykdommen viser seg på6. Mer enn halvparten av pasientene opplever varselsymptomer i form av irritabilitet, svimmelhet, endret smakssans og nedsatt appetitt7.

Forrige side Neste side