Informasjon, tilstand

Familiær middelhavsfeber

Temaside om Korona

Hva er behandlingen?

Kolkisin er et planteekstrakt som har vært anvendt mot urinsyregikt (podagra) siden det 1. århundrede. Kolkisin endrer i betydelig grad forløpet under et anfall med familiær middelhavsfeber9. En daglig dose på 1-2 mg holder de fleste pasienter symptomfri, og hos andre reduseres frekvensen og alvorlighetsgraden av anfallene. I tillegg har kolkisin nesten fullstendig kunnet forhindre risikoen for utvikling av komplikasjonen amyloidose, som tidligere var en fryktet komplikasjon. Hos cirka ti prosent kan kolkisin ikke forhindre feberattakker. Hos disse finnes en alternativ behandling (interleukin 1-receptor-antagonisten anakinra)10.

Forrige side Neste side