Tilstand

Fibrodysplasia ossificans progressiva (FOP)

Sunnås sykehus er kompetansesenter for denne tilstander, her finner du deres omtale av tilstanden:

TAKO-senterets har også omtale av diagnosen

Sammendraget over er basert på disse to informasjonssidene.

TRS (Sunnås sykehus)

  • TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli
  • TRS jobber tverrfaglig og med  personer i alle aldre. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap
  • Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose