Tilstand

Friedreichs ataksi

Temaside om Korona

Sammendrag

  • Definisjon:FA skyldes en arvelig (recessiv) feil på kromosom 9 og tilhører gruppen tiltakende, nevrologiske sykdommer (nevrodegenerativ sykdom). Den genetiske svikten medfører feil/mangel på proteinet Frataksin, noe som skader mitokondriene
  • Forekomst:Sjelden tilstand, men den hyppigste form for arvelig ataksi i verden (Ca. 1-2 pr 60.000 med kaukasisk opprinnelse). Virker å være lite utbredt i Norge, hvor vi kjenner til 25-30 tilfeller. Vanlig debutalder er 8-15 år
  • Symptomer:Gradvis økende balanseproblemer og gangvansker i ulendt terreng eller dårlig lys er ofte første symptom. Dårlig koordinerte bevegelser av hender og fingre med skjelving (tremor) kommer etter hvert. Språk, hørsel og syn kan svekkes av sykdommen, og den øker risikoen for hjerteproblematikk
  • Funn:Undersøkelse kan avdekke en gradvis utvikling av ryggskjevhet (skoliose) og feilstilling i føttene (hulfot og spissfotsstilling) med svekkelse av reflekser i bena. Tendens til ustøhet, bredsporet gange, "skjelving" av spesielt hender og fingre ved forsøk på presise bevegelser (intensjonsataksi) og rykkvise bevegelser av øynene (nystagmus)
  • Diagnostikk:Flere bildeundersøkelser, f.eks. MR, viser karakteristiske trekk ved sykdommen. Det samme gjelder undersøkelse av ryggmargsveske og nerveledningsundersøkelser. EKG kan avsløre evt. hjertemuskelskader. Genetisk testing gir diagnosen
  • Behandling:Helbredende behandling finnes ikke. Idebenone har en usikker effekt. Stamcellebehandling er under utprøving. Evt. hjerteaffeksjon eller diabetes krever behandling. Oppfølging av syn, hørsel og talevansker, lungefunksjon og ortopediske problemstillinger - individuell plan bør sammenfattes. Pustevansker og hjertesvikt gir for noen redusert levealder
  • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 04.12.2018

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Kompetansesenter

Frambu