Tilstand

Gallegangsatresi

Sammendrag

  • Definisjon:Medfødt misdannelse hvor gallegangene mellom lever og tarm er mer eller mindre tette, og påfølgende opphopning av galle (gallestase) oppstår. Årsaken er ikke kjent. Det er ikke holdepunkt for at tilstanden er arvelig
  • Forekomst:Det fødes 3-6 barn med denne tilstanden hvert år i Norge
  • Symptomer:Nyfødte med gulsott som ikke forsvinner er det vanligste symptomet. Barna virker som regel friske de første ukene etter fødselen, men vokser som regel dårlig til tross for at de spiser godt. Det er vanlig for både barn og voksne å ha mindre utholdenhet, dårligere konsentrasjon, samt å bli unormalt trette og slitne.
  • Funn:Lys avføring og mørk urin er typiske tegn. Gallesyrer kan hopes opp i huden og gi kraftig kløe/irritert barn. Mangel på de fettløselige vitaminene A, D, E og K kan bl.a. gi økt blødningstendens
  • Diagnostikk:Barn som fremdeles har gulsott ved 3-ukers alder skal utredes med prøven konjugert bilirubin. Er den forhøyet skal barnet utredes for gallegangsatresi
  • Behandling:Barnet må opereres så raskt som mulig for å gjenopprette gallestrømmen, men levertransplantasjon er nødvendig for 2 av 3. Jevnlige legekontroller av lever er nødvendig. Medikamentell behandling og kosttilpassninger er aktuelt. Regelmessige tannhelsekontroller er viktig og stønadsberettiget
  • Nettsiden med Senter for sjeldne diagnoser sin omtale av tilstanden ble besøkt 05.12.2018
Gallegangsatresi

Legehandboka har kun sammendrag av Senter for sjeldne diagnosers omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:


Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus