Tilstand

Gorlin syndrom

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Tilstanden kjennetegnes ved medfødte misdannelser i hode, bryst og rygg og høy tendens til hudkreft (særlig basalcellekarsinom)
 • Diagnosen er vanskelig å stille, og tilstanden påvises som regel ikke før mellom 20- og 30-årsalder1

Diagnostiske kriterier2

 • Diagnosen stilles klinisk dersom pasienten fyller to hovedkriterier og ett tilleggskriterium, eller ett hovedkriterium og tre tilleggskriterier (dette er én av flere klassifiseringer)
Hovedkriterier
 • Multiple basalcellekarsinomer (mer enn fem i løpet av livet) eller ett basalcellekarsinom før 30 års alder
 • Kjevecyster
 • Palmare eller plantare groper (pits)
 • Forkalkning av hjernehinnen
 • Førstegradsslektning med diagnosen
Tilleggskriterier
 • Vertebra-/ribbeinsmisdannelse
 • Stort hode (> 97-prosentilen) med fremtredende panne
 • Hjerte- eller ovariefibrom
 • Medulloblastom
 • Lymfomesenteriske cyster eller pleuracyster
 • Leppe-gane-spalte
 • Preaksial eller postaksial polydaktyli
 • Øyeanomali (katarakt, utviklingsfeil, pigmentforandringer i retina)

Synonymer

 • Kalles også Gorlin-Goltz syndrom eller "naevoid basal cell carcinoma syndrome". Må ikke forveksles med Goltz-Gorlin syndrom/Goltz syndrom

Typiske tegn

 • Pasientene har som regel stort hode med karakteristisk utseende, sammenvokste ribben og skjev ryggsøyle
 • Kjevecyster er vanlig, og skyldes trolig lavgradig malignitet og ikke utviklingsforstyrrelser
 • Mange har fødselsmerker som barn, og i voksen alder utvikler de fleste hudkreft (basalcellekarsinom)
 • Økt risiko for medulloblastom de tre første leveår
Neste side