Tilstand

Infantil nevronal ceroid lipofuscinose (INCL)

Legehandboka har kun sammendrag av Frambus omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Frambu

  • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
  • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
  • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
  • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet

Kilder

Referanser

  1. Augestad LB, Diderichsen J. Nevronale ceroide lipofuscinoser. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1908-10. pmid:16915312 PubMed