Tilstand

Kjønnskromosomforstyrrelse

Legehandboka har ingen omtale av denne tilstanden. Frambu har følgende omtale av diagnosen:

Frambu

  • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
  • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
  • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
  • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet