Syndrom

Koanalatresi

Sammendrag

 • Definisjon:Koanalatresi er en medfødt lukning av bakre neseåpning. I halvparten av tilfellene er lukningen dobbeltsidig, og utgjør en akutt og livstruende situasjon. I de fleste tilfeller er koanalatresi en tilfeldig utviklingsforstyrrelse, uten kjent årsak, som oppstår i fosterlivet. Tilstanden kan skyldes (autosomal recessiv) arv
 • Forekomst:Koanalatresi forekommer ved 1 av 5000 - 8000 fødsler, altså omtrent 9-10 barn årlig i Norge. Tilstanden rammer bilateralt i 40% av tilfellene, og rammer jenter dobbelt så hyppig som gutter. Koanalatresi opptrer isolert i 50% av tilfellene, men er like ofte del av et syndrom
 • Symptomer:Om bare den ene siden berørt gir tilstanden få eller ingen symptomer, og diagnosen oppdages som regel først senere. Er begge sider er berørt vil det oppstå et akutt og livstruende pustebesvær (nyfødte puster ikke gjennom munnen) som må behandles umiddelbart
 • Funn:Undersøkelser vil avsløre at bakre neseåpning er blokkert av bensubstans eller vev, og kan påvirke ett eller begge nesebor
 • Diagnostikk:Inspeksjon vil avdekke underliggende forhold, men bildeundersøkelser som MR gir et mer detaljert innsyn
 • Behandling:I Norge opereres dobbeltsidig koanalatresi i nyfødtperioden, og ensidig koanalatresi så snart blir oppmerksom på det. Dersom andre misdannelser er til stede ved fødselen vil behandling og prognose være knyttet til disse

Legehandboka har kun sammendrag av en tidligere omtale Senter for sjeldne diagnoser hadde samt litt informasjon hentet fra kildeartikkelen. 1

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus

Kraniofacialt team

 • Nasjonal behandlingstjeneste ved Oslo universitetssykehus for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser
  • Behandlingstjenesten er et tilbud til barn med (medfødte) misdannelser og vekstforstyrrelser i kranium/ansikt
  • Kraniofacial kirurgi innebærer behandling av pasienter med sjeldne og komplekse anomalier (forandringer) som affiserer både hodeskalle, mellomansikt og underkjeve
  • Hjemmesiden deres finner du her

 

Kilder

Referanser

 1. Andaloro C, La Mantia I. Choanal Atresia. 2023 Jul 10. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29939546. PubMed