Tilstand

Komplement C5 mangel

Sammendrag

 • Definisjon:Medfødt sykdom som rammer komplementsystemet og forringer kroppens immunforsvar, omtales også som Leiners sykdom. Det terminale komplementkomplekset (TCC) består av proteinene C5, C6, C7, C8 og C9, og mangler på disse enkeltfaktorene kan alle forringe kompleksets funksjon. Komplekset er viktig i beskyttelsen mot infeksjoner med Neisseria species, ofte med uvanlig utgangspunkt og/eller forløp. Skyldes en genetisk defekt i C5-genet (9q33), men arvegangen er uavklart
 • Forekomst:Ukjent forekomst, men svekkelser i komplementsystemet antas å utgjøre mellom 1% og 10% av primær immunsvikt (PID: rammer anslagsvis 1 av 2000, komplement C5 mangel rammer da anslagsvis 1 av 100 000)
 • Symptomer:Tilstanden kan avdekkes ved fødselen, men oppdages som regel i de første levemåneder. Den gir tilbakevendende diare og gjentatte infeksjoner i både hud og indre organ. Dårlig vekt- og vekstutvikling
 • Funn:Tilstanden er karakterisert av utbredte og alvorlige utslett med seboroisk eksem. Forsinket vekstutvikling gir fall på persentilskjema. 
 • Diagnostikk:Spesifikke blodprøver kan påvise redusert eller manglende C5 og andre reduserte komplementaktiviteter
 • Behandling:Symptomatisk behandling. I tidlige faser av sykdommen har barnet ofte behov for innleggelse på sykehus for å ta hånd om væsketap og manglende temperaturregulering. C5 i komplementsystemet har en opsoniserende (opsonin = stoff i blodet som gjør at dette har større el. mindre motstandskraft mot toksiner og bakterier) effekt som barnet selv ikke klarer å skape. Ferskt plasma inneholder denne egenskapen, og transfusjon med dette kan være livreddende. Tilpasset kost, og særlig biotin, synes å ha en gunstig innvirkning på tilstanden
 • Senter for sjeldne diagnoser sin informasjon om tilstanden ble besøkt 05.09.23
 • OMIM:COMPLEMENT COMPONENT 5 DEFICIENCY; C5D besøkt 30.11.2018

Legehandboka har kun et sammendrag for denne diagnosen basert på SSD og OMIM sine tekster samt referansene:

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en nasjonal tjeneste som samordner alle kompetansesentrene for sjeldne diagnoser i Norge. Det holder til på Ullevål sykehus. 

Sjeldentelefonen gir informasjon om sjeldne diagnoser og tjenestetilbud. Det er fellesenheten til Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) som drifter telefonen. Tjenesten har en egen ​nettside.

Sjeldentelefonen: 80041710

Kilder

Referanser

 1. Sanghvi SY, Schwartz RA. Leiner's disease (erythroderma desquamativum): A review and approach to therapy. Dermatol Ther. 2021 Jan;34(1):e14510. Epub 2020 Nov 17. PMID: 33166012. PubMed
 2. Leiner C. Über Erythrodermia desquamativa, eine eigenartige universelle Dermatose der Brustkinder. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1908, 89: 65-76, 163-189.
 3. Grumach AS, Kirschfink M. Are complement deficiencies really rare? Overview on prevalence, clinical importance and modern diagnostic approach.. Mol Immunol. 2014; 61: 110-7. pmid:25037634 PubMed