Tilstand

Komplement C5 mangel

Sammendrag

 • Definisjon:Medfødt sykdom som rammer komplementsystemet og forringer kroppens immunforsvar. Skyldes en genetisk defekt i C5-genet (9q33), men arvegangen er uavklart
 • Forekomst:Ukjent forekomst, men svekkelser i komplementsystemet antas å utgjøre mellom 1% og 10% av primær immunsvikt (PID: rammer anslagsvis 1 av 2000, komplement C5 mangel rammer da anslagsvis 1 av 100 000)
 • Symptomer:Tilstanden kan avdekkes ved fødselen, men oppdages som regel i de første levemåneder. Den gir tilbakevendende diare og gjentatte infeksjoner i både hud og indre organ. Dårlig vekt- og vekstutvikling
 • Funn:Tilstanden er karakterisert av utbredte og alvorlige utslett med seboroisk eksem
 • Diagnostikk:Spesielle blodprøver kan avdekke komplementmangel i plasma
 • Behandling:Symptomatisk behandling. Tilpasset kost og særlig biotin virker å ha en gunstig innvirkning på tilstanden
 • OMIM:COMPLEMENT COMPONENT 5 DEFICIENCY; C5D besøkt 30.11.2018

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Er en sjelden hudsykdom som normalt presenterer seg i siste del av første levemåned (+/- noen uker). Sykdommen er karakterisert av et rødt, fortykket hudutslett på ulike deler av spedbarnets kropp. I tillegg er barnet som regel plaget av diaré og forsinket vekst (følger ikke forventet persentil)1
  • Også andre mangler i immunsystemet hos spedbarn presenterer seg på samme måte

Synonymer

 • Leiners sykdom2, Erythroderma desquamativa, Erythroderma desquamativa of Leiner, Erythroderma Desquamativum of Infancy og Leiner-Moussous Desquamative Erythroderma Disorder

Typiske tegn

 • Seboroisk dermatitt
  • Som regel en utbredt seboroisk dermatitt (eksemlignende utslett) som starter i hodebunn/ansikt, men raskt sprer seg til andre deler av kroppen
  • De angrepne områdene vil være røde og se hovne ut, og spedbarna synes å ha ubehag av utslettet uten at det virker som det klør
 • Diaré
  • Gjentatte episoder med diaré som ikke svarer på behandling
 • Infeksjoner
  • Dette gjelder både infeksjoner i hud, men også alvorlige infeksjoner fra kroppen som lungebetennelse, hjernehinnebetennelse eller blodforgiftning (sepsis)
 • Vekstforstyrrelser
  • Barna følger ikke sin forventede vekstkurve
 • Øyet
  • Infeksjoner og skader på øyet kan oppstå (keratitter og kornea-ulcerasjoner)

Årsak og forekomst

 • Årsak
  • Sykdommen skyldes en defekt i barnets immunsystem/blodsystem (komplementsystemets komponent C5). Andre hittil ukjente faktorer er sannsynligvis også innvolvert i sykdommen
   • Defekten er å finne på kromosom 9
   • Arvegang ikke tilstrekkelig klarlagt i skrivende stund (OMIM: in progress)
 • Forekomst
  • Ukjent forekomst, men svekkelser i komplementsystemet antas å utgjøre mellom 1 og 10% av all primær immunsvekkelse3

Særlige behov og tiltak

 • I tidlige faser av sykdommen har barnet ofte behov for innleggelse på sykehus for å ta hånd om væsketap og manglende temperaturregulering
 • C5 i komplementsystemet har en opsoniserende (opsonin = stoff i blodet som gjør at dette har større el. mindre motstandskraft mot toksiner og bakterier) effekt som barnet selv ikke klarer å skape. Ferskt plasma inneholder denne egenskapen, og transfusjon med dette kan være livreddende. 5 dager gammelt plasma har ikke lenger denne effekten
 • Tilpasset kost er en essensiell del av behandlingen
  • Et vannløslig vitamin (biotin) som finnes i lever, nyre, kjøtt, melk, eggeplommer og grønnsaker synes å ha en gunstig effekt på sykdommen
 • Gode og fete fuktighetskremmer er nødvendig for å behandle utslettet

Andre informasjonskilder

 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
  • Sjeldentelefonen: 800 41 710
 • Sjeldne sykdommer og syndromer - amerikansk informasjonsside (NORD)

Kilder

Referanser

 1. Schejbel L, Fadnes D, Permin H, et al. Primary complement C5 deficiencies - molecular characterization and clinical review of two families. Immunobiology. 2013 Oct;218(10):1304-10 . doi:10.1016/j.imbio.2013.04.021 DOI
 2. Leiner C. Über Erythrodermia desquamativa, eine eigenartige universelle Dermatose der Brustkinder. Archiv für Dermatologie und Syphilis, Berlin, 1908, 89: 65-76, 163-189.
 3. Grumach AS, Kirschfink M. Are complement deficiencies really rare? Overview on prevalence, clinical importance and modern diagnostic approach.. Mol Immunol. 2014; 61: 110-7. pmid:25037634 PubMed