Enkel

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier
— ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier

Om senteret

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSoms diagnoser er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levin syndrom og narkolepsi.

NevSom arbeider med fagutvikling, forskning, formidling, bistand og rådgivning. Målsettingen er å bistå til individuelt tilrettelagte og likeverdige tjenester for brukere i alle aldre, over hele landet. Dette gjør vi gjennom tiltak for å bidra til kompetanseheving i spesialisthelsetjenesten, lokalt hjelpeapparat og andre relevante tjenester. Arbeidet utføres gjennom prosjekter, nettverk, rådgivning, brukerkurs og fagkonferanser.

Kontaktinformasjon

Telefon 23 01 60 30
Faks 23 01 60 31
E-post post.nevsom@ous-hf.no
Adresse Oslo universitetssykehus HF, Ullevål,
Bygg 31 4. etg
Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO
Nettadresse www.nevsom.no