Enkel

NevSom

Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier

Om enheten

NevSom er landsdekkende og arbeider på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. De utarbeider sentrale føringer og oppdrag for virksomheten. Enheten er lokalisert ved Ullevål sykehus, bygg 31, 4. etage. 

NevSom er Nasjonalt kompetansenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. Diagnosene er nevroutviklingsforstyrrelsene ADHD, autismespekterdiagnoser (ASD) og Tourettes syndrom. Hypersomniene er idiopatisk hypersomni, Kleine-Levine syndrom og narkolepsi. 

Kontaktinformasjon

Telefon +47 23 01 60 30 
Faks +47 23 01 60 31
E-post post.nevsom@ous-hf.no
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Bygg 31, 4. etg.
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Nettadresse Nevsom