Enkel

Eikholt nasjonalt ressurssenter for Døvblinde

Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter med hovedvekt på å tilby opplæring og rehabilitering til personer med kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet.

Om senteret

Eikholt inngår som en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde og er en spesialisthelsetjeneste som administreres av Helse Sør-Øst RHF. Virksomheten er en ideell, non-profit stiftelse.

Eikholt er godt tilrettelagt for mennesker med kombinert sansetap med tanke på belysning, kontraster, teleslynger, utearealer, varmekabler i gangveier etc.

Kontaktinformasjon

Telefon32 88 90 50
Teksttelefon32 88 90 51
Faks32 88 90 52
E-postpost@eikholt.no
AdresseHelen Kellers vei 3, 3031 Drammen
Nettadressewww.eikholt.no