Enkel

Helsebiblioteket

Temaside om Korona

Helsebiblioteket.no

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.

Helsebiblioteket har også en portal som viser til ulike ressurser vedrørende sjeldne diagnoser. Du finner denne portalen her.