Enkel

Helsenorge

Temaside om Korona

Diagnoseoversikt sjeldne diagnoser hos Helsenorge.no


Helsenorge.no gir en oversikt over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Dianoser du ikke finner i oversikten, kan du ringe Sjeldentelefonen 800 41 710.

Vanlige fagspørsmål uten personopplysninger kan sendes til e-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no. Du kan også finne informasjon i den europeiske databasen Orphanet.