Enkel

Helsenorge

Diagnoseoversikt sjeldne diagnoser hos Helsenorge.no


Helsenorge.no gir en oversikt over sjeldne diagnoser som har et tilbud ved et av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Dianoser du ikke finner i oversikten, kan du ringe Sjeldentelefonen 800 41 710.

Vanlige fagspørsmål uten personopplysninger kan sendes til e-post: sjeldne-diagnoser@ous-hf.no. Du kan også finne informasjon i den europeiske databasen Orphanet.