Enkel

Huseby kompetansesenter

Temaside om Korona

Om senteret

Huseby kompetansesenter utfører tverrfaglige utredninger av syn hos personer med kombinerte syns- og hørselsvansker. Tilbudet er landsdekkende.

Senteret tilbyr utredning av synsfunksjon, kurs, opplæring og tilpassede læremidler til barn og voksne. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Kontaktsinformasjon

Telefon 22 02 95 00
Faks 22 92 15 90
Bildetelefon 22 70 39 61
E-post huseby@statped.no
Adresse Gamle Hovsetervei 3, 0768 OSLO
Nettadresse Huseby kompetansesenter