Enkel

Huseby kompetansesenter

Huseby kompetansesenter utfører tverrfaglige utredninger av syn hos personer med kombinerte syns- og hørselsvansker. Tilbudet er landsdekkende.

Om senteret

Senteret tilbyr utredning av synsfunksjon, kurs, opplæring og tilpassede læremidler til barn og voksne. Senteret gir lokale nettverk tilbud om kurs, konferanser, rådgivning og veiledningsmateriell.

Kontaktsinformasjon

Telefon22 02 95 00
Faks22 92 15 90
Bildetelefon22 70 39 61
E-posthuseby@statped.no
AdresseGamle Hovsetervei 3, 0768 OSLO
Nettadressewww.statped.no/huseby