Enkel

Læringsportalen www.sjelden.no

NKSD_Logo_2016.png

Kunnskap endrer liv – Sjelden.no

Sjelden.no er læringsportalen for fagpersoner og tjenesteytere som har behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. Vi tilbyr oppdaterte, relevante og tilgjengelige kurs og digitale læringsressurser med høy kvalitet

Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser arbeider for kompetanseutvikling, kompetansespredning og likeverdige tjenester. Digitalisering av feltet læring og kompetanseutvikling gir oss et stadig større mulighetsrom og flere kanaler for å formidle kunnskap effektivt. Sjelden.no skal bidra til at relevant, kvalitetssikret kunnskap er tilgjengelig for våre målgrupper når behovet for informasjon om sjeldne diagnoser er tilstede.

Sjelden.no er organisert med en stab og en fagredaksjon. Staben består av redaktør, kursutviklere og multimediaprodusent. Sammen med fagredaksjonen bygger staben et tverrfaglig kompetansemiljø for digital kunnskapsdeling.

Det første skrittet på veien mot likeverdige tjenester for personer med sjeldne diagnoser starter med kunnskap.
Læringsportalen Sjelden.no skal tilby fagpersoner og tjenesteytere kunnskapen de trenger, når de trenger den.