Enkel

Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS)

Om senteret

  • Arbeider for bedret diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med porfyrisykdommer
  • Tilbyr rådgivning og undervisning både til pasienter og helsepersonell
  • På hjemmesiden finnes hjelpemidler som rekvisisjonsskjema, retningslinjer for behandling og oppfølging og en søkbar medikamentdatabase for legemiddelbruk ved akutte porfyrisykdommer)
  • Er lokalisert ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Kontaktinformasjon

Telefon 55 97 31 70
Faks 55 97 31 15
E-post porfyri@helse-bergen.no
Adresse Haukeland universitetssjukehus, 5021 Bergen
Nettadresse www.napos.no