Enkel

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Senteret tar i mot pasienter med sjeldne nevromuskulære sykdommer fra hele landet.

Om senteret

NMKs hovedoppgave er å diagnostisere og behandle pasienter med nevromuskulære sykdommer. I tillegg driver kompetansesenteret informasjons- og kursvirksomhet.

Senterets funksjon er basert på tverrfaglig samarbeide mellom flere profesjonsspesialister i laboratorieavdelinger og kliniske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontaktinformasjon

Telefon77 62 72 17
E-postnmk@unn.no
PostadresseUniversitessykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø
BesøksadresseUNN Plan 5, fløy D: Nevrologisk avdeling. Rom D1.508
Nettadressewww.unn.no/nmk