Enkel

Nevromuskulært kompetansesenter (NMK)

Temaside om Korona

Om senteret

Senteret tar i mot pasienter med sjeldne nevromuskulære sykdommer fra hele landet.

NMKs hovedoppgave er å diagnostisere og behandle pasienter med nevromuskulære sykdommer. I tillegg driver kompetansesenteret informasjons- og kursvirksomhet.

Senterets funksjon er basert på tverrfaglig samarbeide mellom flere profesjonsspesialister i laboratorieavdelinger og kliniske avdelinger ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Kontaktinformasjon

Telefon 77 62 72 17
E-post nmk@unn.no
Postadresse Universitessykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø
Besøksadresse UNN Plan 5, fløy D: Nevrologisk avdeling. Rom D1.508
Nettadresse www.unn.no/nmk