Enkel

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB)

Om senteret

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge og består av fire regionsentre, to sentre med landsdekkende oppgaver og en koordinerende enhet. Alle enhetene er tilknyttet Helse Nord RHF. De samarbeider med kommunale og fylkeskommunale aktører, og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Regionsentrene:

Sentre med landsdekkende oppgaver: