Enkel

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Om senteret

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

  • Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser (NK-SE) er en videreutvikling av Kompetansesenter for tuberøs sklerose opprettet i 1998
    • Kompetansesenteret er lokalisert på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) i Bærum, og har ansvaret for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor sine tilstander
  • Kompetansesenteret skal ikke erstatte det lokale hjelpeapparatet, men være et supplement til de lokale instanser som har ansvar og kunnskap om oppfølging og behandling av personer med de aktuelle diagnosene
  • Brukere, pårørende og fagpersoner over hele landet kan kontakte senteret uten henvisning, og tjenesten er gratis

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, og har ansvar for disse sjeldne epilepsirelaterte diagnosene: