Enkel

Orphanet

Orphanet

 

Orphanet er en internasjonal referanseportal som gir kvalitetsinformasjon om sjeldne sykdommer. Inititivet ble startet av INSERM (French National Institute for Health and Medical Research) i 1997. Omtrent 40 land inngår nå i dette samarbeidet, blant dem Norge.

Her finner du Orphanets norske nettside.