Enkel

Andebu Døvblindesenter

Regionsenteret ved Andebu Døvblindesenter er en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde

Om senteret

Andebu Døvblindesenter eies av stiftelsen Signo - en privat, diakonal stiftelse.

Andebu Døvblindesenter består av boavdelinger og et regionsenter. Boavdelingene gir tilbud til voksne personer med medfødt døvblindhet og drives på oppdrag av beboernes hjemkommuner. Boavdelingene har hele landet som inntaksområde.

Regionsenteret er et senter for personer med alvorlig grad av kombinert syns- og hørselshemming/døvblindhet i fylkene:

  • Vest-Agder
  • Aust-Agder
  • Telemark
  • Buskerud
  • Vestfold
  • Østfold

Kontaktinformasjon

Telefon33 43 87 00
Faks33 43 87 20
E-postknut.johansen@signo.no
AdresseMolandsveien 44, 3158 Andebu
Nettadressewww.signo.no