Enkel

Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet (Statped Bergen)

Statped Vest er regionsenter for døvblinde i Bergen og en del av nasjonalt kompetansesystem for døvblinde.

Om senteret

Statped Vest omfatter barn, unge og voksne med lærevansker, sosiale/emosjonelle vansker, språk-, stemme og talevansker, lese-skrivevansker, kommunikasjonsvansker, hørselsvansker. Statped Vest er regionsenter for døvblinde.

Statped Vest dekker fylkene:

  • Rogaland
  • Hordaland
  • Sogn og Fjordane
  • Møre og Romsdal

Kontaktinformasjon

Telefon55 92 34 00
E-poststatpedvest@statped.no
AdressePostboks 6039 bedriftssenter, 5892 Bergen
Nettadressewww.statped.no/vestlandet