Enkel

Skådalen kompetansesenter

Skådalen kompetansesenter er regionsenter for døvblinde (Oslo), og en del av Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde.

Om senteret

Skådalen kompetansesenter er et statlig spesialpedagogisk kompetansesenter i Oslo som skal utvikle og formidle kompetanse, samt støtte kommuner og fylkeskommuner innenfor fagområdene hørselshemming og døvblindhet.

Hovedansvaret for å gi barn, unge og voksne opplæring ligger hos kommunen eller fylkeskommunen. Skådalen tilbyr tjenester der det ikke er rimelig å forvente at kommunen eller fylkeskommunen selv har den spesialpedagogiske spisskompetansen. Det legges vekt på å imøtekomme de formene for tjenester som blir etterspurt.

Noe av tjenestetilbudet er tilrettelagt slik at brukergruppene kan ta direkte kontakt.

Skådalen kompetansesenter dekker fylkene:

  • Akershus
  • Hedmark
  • Nord-Trøndelag
  • Oppland
  • Oslo
  • Sør-Trøndelag
  • Østfold

Kontaktinformasjon

Telefon22 70 37 00
Teksttelefon22 70 36 34
Fax22 46 22 00
E-postskadalen@statped.no
AdresseFridtjof Nansens vei 14, 0369 OSLO
Nettadressewww.statped.no/skadalen