Enkel

Regionsenter for døvblinde, Tromsø

Statped Nord er lokalisert i Tromsø og Alta. De utgjør regionalt kompetansesenter for døvblinde, og er en del av nasjonalt kompetansesystem for døvblinde.

Om senteret

Statped Nord hjelper barn, unge og voksne med lærevansker, sosiale/emosjoenelle vansker, språk-, stemme- og talevansker, lese-skrivevansker, kommunikasjonsvansker, hørselsvansker, synsvansker og læringsmiljø.

Statped Nord har landsdekkende funksjon for samiske brukere

Statped Nord dekker fylkene:

  • Finnmark (inkludert Svalbard)
  • Nordland
  • Troms

Kontaktinformasjon

Telefon78 44 61 00
Faks78 44 03 10
E-poststatped.nord@statped.no
PostadresseStatped Nord, Postboks 1113, 9504 ALTA
Besøksadresse AltaFollumsvei 33, 9510 Alta (Høgkolen i Finnmark)
Besøksadresse Trømsø Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Nettadressewww.statped.no/nord