Enkel

Norsk Senter for Cystisk Fibrose (NSCF)

Norsk senter for cystisk fibrose (NSCF) er et nasjonalt kompetansesenter med tverrfaglig spisskompetanse innen cystisk fibrose.

Om senteret

Senteret arbeider med diagnose, behandlingsmetoder og psykososiale konsekvenser som følge av cystisk fibrose.

Senterets tilbud skal komme i tillegg til tilbudet i det eksisterende hjelpeapparatet på kommune- og fylkesnivå. Det betyr at mest mulig av nødvendige tiltak og behandling skal skje i det ordinære hjelpeapparatet, eventuelt med råd og veiledning eller annen bistand fra NSCF.

Kontaktinformasjon

Telefon (telefontid 9-15)23 01 55 90
Faks23 01 55 91
E-postpost.nscf@ulleval.no
BesøksadresseKirkeveien 166, bygg 30, inngang b
PostadresseNSCF Oslo Universitetssykehus,
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Nettadressewww.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/norsk-senter-for-cystisk-fibrose