Enkel

Senter for sjeldne diagnoser (SSD)

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser.

Om senteret

SSD tilbyr informasjon om diagnosene, rådgivning og kurs om å leve med en sjelden diagnose. Tjenestene er rettet mot barn, unge og voksne brukere samt foreldre, søsken, pårørende og fagpersoner i hele landet.

Senteret er tverrfaglig sammensatt av leger, sykepleiere, spesialpedagoger, psykologer, sosionomer, bioingeniør, fysioterapeuter, ernæringsfysiologer og skal kunne gi råd om alle typer spørsmål knyttet til en sjelden diagnose.

Det er mulig å kontakte SSD direkte, uten henvisning fra fastlege. Tjenestene er gratis.

Kontaktinformasjon

Telefon (hverdager 8-15)23 07 53 40
Faks23 07 53 50
E-postsjeldnediagnoser@ous-hf.no
BesøksadresseForskningsveien 3b, Oslo
PostadresseOslo Universitetssykehus HF Rikshospitalet,
Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Nettadressewww.sjeldnediagnoser.no