Enkel

Tannhelsekompetansesenteret (TAKO)

Temaside om Korona

TAKO-senteret

TAKO-senteret er et landsdekkende kompetanse-senter for oral helse ved sjeldne medisinske tilstander.

TAKO-senteret tar i mot barn og voksne med sjeldne medisinske tilstander (SMT) med orale eller oralmotoriske problemer. Problemene kan være direkte relaterte til tilstanden eller være knyttet til problemer med tilnærming, vegring og lignende. TAKO-senteret er behjelpelig med undersøkelse, behandlingsplanlegging og veiledning.

Kontaktinformasjon

Telefon 23 22 59 39
Faks 22 67 55 51
E-post tako@tako.no
Besøksadresse Lovisenberggt 17
Postadresse Lovisenberg Diakonale Sykehus
TAKO-senteret - 0440 Oslo
Nettadresse www.tako.no