Enkel

TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS er lokalisert på Sunnaas sykehus og er kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli.

TRS (Sunnås sykehus)

  • TRS er et nasjonalt kompetansesenter for en rekke sjeldne, medfødte skjelett- og bindevevstilstander, ryggmargsbrokk og dysmeli
  • TRS jobber tverrfaglig og med  personer i alle aldre. Kompetansesenteret samler, utvikler og sprer kunnskap
  • Målgruppene er de som har en av diagnosene, pårørende, helsepersonell og andre aktuelle fagpersoner

Kontaktinformasjon

Telefon 66 96 90 00
E-post firmapost@sunnaas.no
Adresse Bjørnemyrvn 11, 1450 Nesoddtangen
Nettadresse www.sunnaas.no/trs