Sammendrag

 • Definisjon:Arvelig bindevevssykdom med nedsatt styrke i bindevev. Autosomalt dominant arv.
 • Forekomst:Forekomsten er ca. 1 per 10.000, med lik kjønnsfordeling
 • Symptomer:Aortaaneurisme og klaffefeil kan gi sviktsymptomer i alvorlige tilfeller, men er ofte asymptomatisk. Nedsatt syn er vanlig. Økt lengdevekst av knokler, særlig i lemmene. Feilstillinger i ledd, smerter og hypermobile ledd er vanlig.
 • Funn:Utvidet aortarot og klaffefeil ved ekko cor. Ev. bilyder over hjertet. Linsedislokasjon, ev. brytningsfeil. Lange lemmer, deformitet i toraks, skoliose, plattfot.
 • Diagnostikk:Øye-undersøkelse og kardiologisk undersøkelse. Beskrive funn ved skjelettsystemet. Diagnose stilles ved bruk av diagnostiske kriterier (reviderte Ghent-kriterier fra 2010) (1) bekreftes med gentest for FBN1.
 • Behandling:Behandling av eventuelle komplikasjoner fra øyne eller hjerte-kar systemet.
 Tilstand

Marfans syndrom

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Arvelig bindevevssykdom1-2
 • Er en multisystemsykdom med manifestasjoner fra øyene, muskelskjelett apparatet og kardiovaskulært med store forskjeller fra pasient til pasient
 • Med moderne medisinsk og kirurgisk behandling har pasienter med Marfans syndrom en levealder som nærmer seg det normale
 • Første gang beskrevet av Antoine-Bernard Marfan i 1886
 • TRS Sunnaas sykehus HF er et nasjonalt kompetansesenter for Marfans syndrom

Forekomst

 • Mange tilfeller er udiagnostiserte
 • Prevalens av klassisk Marfans syndrom er ca. 2-3 per 10.000 individer dersom alle tilfeller oppdages
 • Tilstanden forekommer over hele verden, og det er ingen kjønnsforskjell
 • Ettersom denne tilstanden medfører en kraftig lengdetilvekst, er prevalens høyere blant basketball- og volleyballspillere3

Etiologi og patogenese

 • Autosomal dominant arv med varierende penetrans av symptomer
 • Dersom en av foreldrene har Marfans syndrom, vil det være 50% sannsynlighet for at hvert av barna får sykdommen
 • Ca. 25% av tilfellene er spontant oppståtte mutasjoner

Patofysiologi

 • Både hud og aorta fra pasienter med Marfans syndrom har nedsatt elastininnhold og fragmentering av elastiske fibre4
 • De genetiske feilene er heterogene og varierer fra familie til familie5
 • Fibrillin 1-genet (FBN1) er hovedkomponenten i de underliggende patofysiologiske endringene og fibrillin-1 mangel utløser de patogenetiske prosessene
 • Mange sider av sykdommen skyldes endret regulering av den transformerende vekstfaktoren beta (TGF-beta), en familie cytokiner som påvirker cellenes funksjon, noe som også kan gi mulighet for et terapeutisk potensiale

Patologi

 • Breddeøkning (aneurisme) og livstruende spaltning (disseksjon) av de store, fraførende kar i hjertet
 • Problemer med hjerteklaffer med risiko for hjertesvikt
 • Løse linser i øynene med kraftig nærsynthet
 • Økt lengdevekst av bein i armer og bein med stor høyde, økt vekst av ribben med påvirkning av brystkassens form, skjev rygg

Disponerende faktorer

 • Marfans syndrom hos en av foreldrene

ICPC-2

 • A90 Medfødt feil IKA
 • K99 Hjerte-karsykdom IKA
 • F99 Øyesykdom IKA

ICD-10

 • Q87 Andre spesifiserte misdannelsessyndromer som påvirker flere organer
  • Q87.4 Marfans syndrom
Neste side