Tilstand

Metylmalonsyreemi

Sammendrag

  • Definisjon:Dette er en arvelig (autosomal recessiv) stoffskiftesykdom der enzymet metylmalonyl-CoA-mutase ikke fungerer som det skal, evt. en feil i omdanningen av vitamin B12. Enzymet har som oppgave å omdanne aminosyrene isoleucin, valin, metionin og treonin til nyttige næringsstoffer, og når enzymet ikke fungerer vil det føre til en opphopning av skadelige organiske syrer i kroppen.
  • Forekomst:Anslås til 1 av mellom 50.000 og 100.000 nyfødte (tall fra USA), noe som indikerer at det fødes omtrent ett barn med denne lidelsen hvert år i Norge.
  • Symptomer:Alvorlighetsgraden av sykdommen kan variere mye, de fleste vil få symptomer kort tid etter fødselen. Milde varianter av sykdommen trenger ikke utvise symptomer før i voksen alder. Sykdommen kan forårsake en metabolsk krise, de første tegnene er som regel dårlig appetitt, kvalme og oppkast, uttalt søvnighet og slapphet.
  • Funn:Metabolsk krise kan føre til bevisstløshet, kramper og koma. Sykdommen kan forårsake varige hjerneskader (utviklingshemning, epilepsi eller motoriske vansker), spesielt hvis de har gjennomlevd metabolske kriser. Noen utvikler senkomplikasjoner i form av nyresykdom og evt, nyresvikt.
  • Diagnostikk:I Norge screenes alle nyfødte for denne sykdommen (blodprøve). Undersøkelse av blod og urin vil kunne påvise en ubalanse i kroppens syre-/baseregulering. 
  • Behandling:Et tilpasset kosthold er viktig og må inneholde små mengder naturlig protein, energien må fortrinnsvis hentes fra karbohydrater. I tillegg kommer bl.a. medisiner som demper nivået av organiske syrer i kroppen.
  • Nettsiden med Senter for sjeldne diagnoser sin omtale av tilstanden ble besøkt 02.05.2016

Legehandboka har kun sammendrag av Senter for sjeldne diagnosers omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Senter for sjeldne diagnoser

Dette er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter for cirka 70 sjeldne diagnoser. De tilbyr rådgivning, informasjon og kurs om sjeldne diagnoser. Deres tjenester er rettet mot barn, unge og voksne brukere, samt foreldre, pårørende og fagpersoner som har kontakt med brukere med en sjelden diagnose i sitt arbeid. De har også rådgivere som kan svare på evt. spørsmål (telefon: 23 07 53 40 eller e-post: sjeldnediagnoser@ous-hf.no). Nettstedet www.rarelink.no er en annen nordisk lenkesamling for flere sjeldne diagnoser.