Tilstand

MPS I (Scheies sykdom)

DEFINISJON:Scheies sykdom ble tidligere kalt MPS V, men regnes nå som MPS I sammen med Hurlers sykdom og Hurler-Scheies sykdom. Les mer om MPS I

  • Nettsiden med Frambus omtale av tilstanden ble besøkt 30.01.2019

NEL har ingen omtale av denne tilstanden. Frambu har følgende omtale av diagnosen:

Frambu

  • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
  • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
  • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
  • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet