Tilstand

Muenke syndrom

Sammendrag

  • Definisjon:Medfødt arvelig (autosomal dominant) tilstand som karakteriseres ved at noen av skallebena er vokst sammen for tidlig (kraniosynostose). Dette gir en uvanlig skallefasong og en ofte flat ansiktsprofil. Mutasjonen skyldes forandringer i genet FGFR3 på kromosom 10.
  • Forekomst:Ca. 2 – 3 pr. 100.000 fødte. Senter for sjeldne diagnoser oppgir å ha registrert ca. 10 personer med denne diagnosen i mars 2012.
  • Symptomer:Uvanlig hodeform med utstående øyne, tunge øyelokk (ptose) og økt bredde mellom disse. Lave ører og flat kinnbeinstruktur er typisk for disse pasientene. Et lite utviklet mellomansikt kan gi trange luftveier i nesen og puste- og spisevansker. Noen kan ha forstørret hode.  Ofte normalt intelekt, men forsinket utvikling og læringsproblemer forekommer. 
  • Funn:Hørselstap av varierende grad forekommer hos ca. 1/4. Ca. 30 % har
    misdannelser i mellomhånden eller fingrene, og tilsvarende i foten. Skjeling er utbredt. Epilepsi rammer omtrent 20%.
  • Diagnostikk:Typiske trekk gir mistanke om tilstanden, DNA-analyse kan bekrefte den.
  • Behandling:Tilstanden er sammensatt og meget variabel. Mange vil trenge tverfaglig behandling og oppfølging over lang tid. Craniofacialt team ved Rikshospitalet har et nasjonalt behandlingsansvar for pasienter med misdannelser/skader i hode-halsområdet. Teamet omfatter spesialister innen nevrokirurgi, plastisk kirurgi, ansikts- og kjevekirurgi, øre-nese-hals sykdommer, øyesykdommer, genetikk, logopedi, tannhelse og rådgiver fra Senter for sjeldne diagnoser. Særlig sistnevnte kan også gi råd for hvordan best mestre tilstanden.
  • Nettsiden med Senter for sjeldne diagnoser sin omtale av tilstanden ble besøkt 23.07.19.
Muenke syndrom

Legehandboka har kun sammendrag av Senter for sjeldne diagnosers omtale av diagnosen, teksten sammendraget er basert på finner du her:

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus