Tilstand

Mukolipidose type II og III

Hopp til innhold

Legehandboka har ingen omtale av denne tilstanden.

Frambu har følgende omtale av diagnosen:

  • Mukolipidose type II og III

TAKO-senteret har også omtale av diagnosen:

  • Mucolipidose type 2

Frambu

  • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
  • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
  • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
  • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose