Tilstand

Netherton syndrom

Temaside om Korona

Sammendrag

  • Definisjon:Dette er en variant av iktyose. Sykdommen er arvelig (autosomal recessiv). Feil i genet SPINK5 forårsaker en unormalt rask fornyelsesprosess av de øverste cellene i huden (horncellene), og gir huden en svekket funksjon
  • Forekomst:Anslagsvis 1-9 per1 000 000 personer
  • Symptomer:Tørr, flassende og kløende hud. Tilstanden kan også gi vanskeligheter med spising, diaré og oppkast. Spesielt de første leveårene kan dette forsinke vekst, samt gå ut over trivsel. Nedsatt evne til temperaturregulering kan gi nedsatt toleranse for kulde og varme. Hudens barriærefunksjon er svekket, og gir økt tendens til infeksjoner
  • Funn:Kronisk rød, tynn og flassende hud. Tynn hudbarriære kan forårsake væsketap og gi forstyrrelser i saltbalansen. Bambushår - tynn og sparsom hårvekst hvor hårstrå brekker lett er typisk. Huden kan ha en spesiell lukt
  • Diagnostikk:Mistrivsel og tynn, skjør og rød hud gir mistanke om tilstanden til nyfødte. Hudbiopsi og gentest kan gi tilstanden. Når barnet blir eldre kan typiske hårforandringer påvises gjennom mikroskopering
  • Behandling:Symptomlindrende behandling, kurativ behandling finnes ikke. Hudstell er viktig, og oppfølging av hudlege anbefales - kontakt NAV for å avklare refusjon til daglig behandling. Stram hud kan påvirke bevegelsen i ledd, og fysioterapibehandling kan være nødvendig
  • Nettsiden med Senter for sjeldne diagnosers sin omtale av tilstanden ble besøkt 13.01.2020

Legehandboka har kun sammendrag av Senter for sjeldne diagnoser sin omtale av denne tilstanden. Deres informasjon om denne lidelsen finner du her:

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser