Tilstand

Netherton syndrom

Sammendrag

  • Definisjon:Dette er en variant av iktyose. Sykdommen er arvelig (autosomal recessiv). Feil i genet SPINK5 forårsaker en unormalt rask fornyelsesprosess av de øverste cellene i huden (horncellene), og gir huden en svekket funksjon
  • Forekomst:Anslagsvis 1-9 per1 000 000 personer
  • Symptomer:Tørr, flassende og kløende hud. Tilstanden kan også gi vanskeligheter med spising, diaré og oppkast. Spesielt de første leveårene kan dette forsinke vekst, samt gå ut over trivsel. Nedsatt evne til temperaturregulering kan gi nedsatt toleranse for kulde og varme. Hudens barriærefunksjon er svekket, og gir økt tendens til infeksjoner
  • Funn:Kronisk rød, tynn og flassende hud. Tynn hudbarriære kan forårsake væsketap og gi forstyrrelser i saltbalansen. Bambushår - tynn og sparsom hårvekst hvor hårstrå brekker lett er typisk. Huden kan ha en spesiell lukt
  • Diagnostikk:Mistrivsel og tynn, skjør og rød hud gir mistanke om tilstanden til nyfødte. Hudbiopsi og gentest kan gi tilstanden. Når barnet blir eldre kan typiske hårforandringer påvises gjennom mikroskopering
  • Behandling:Symptomlindrende behandling, kurativ behandling finnes ikke. Hudstell er viktig, og oppfølging av hudlege anbefales - kontakt NAV for å avklare refusjon til daglig behandling. Stram hud kan påvirke bevegelsen i ledd, og fysioterapibehandling kan være nødvendig
  • Nettsiden med Senter for sjeldne diagnosers sin omtale av tilstanden ble besøkt 13.01.2020
Netherton syndrom

Legehandboka har kun sammendrag av Senter for sjeldne diagnoser sin omtale av denne tilstanden. Deres informasjon om denne lidelsen finner du her:

Kompetansesenter

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser er et landsdekkende og tverrfaglig kompetansesenter som samler, bygger opp og sprer kompetanse om mer enn 100 sjeldne diagnoser til helsepersonell, andre tjenesteytere, pasienter og deres pårørende.

Deres oppgave er å gjøre det sjeldne mer kjent.

Senteret er en seksjon i Barne- og ungdomsklinikken ved Oslo Universitetssykehus (OUS) og ett av ni sentre i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

De driver som hovedregel ikke med utredning og behandling.

Les mer om på kompetansesenterets nettside: Senter for sjeldne diagnoser - Oslo universitetssykehus