Syndrom

Peutz-Jegher syndrom

Sammendrag

 • Definisjon:Medfødt sykdom som skyldes genfeil, som regel en mutasjon i STK-11-genet. Tilstanden arves i autosomal dominant mønster, men skyldes en spontan mutasjon hos halvparten. Tilstanden gir stor risiko for kreftutvikling
 • Forekomst:Det anslås at tilstanden rammer omtrent 1 av 100 000 fødsler, dvs. i underkant av ett nytt tilfelle årlig i Norge
 • Symptomer:Funn av multiple hyperpigmenterte makler (lentigo simplex) i hud og slimhinne ved fødselen eller tidlig i barndommen er typisk. Flekkene er særlig å finne rundt naturlige åpninger, i munnslimhinnen og på fingrene
 • Funn:Hamartomatøse polypper i tarmen utvikles som regel allerede i barndommen/ungdommen, disse oppstår særlig i tynntarm, men også i tykktarm og magesekk. Polyppene kan forårsake volvolus (tarmslyng), kronisk blødning, smerter, oppkast, diaré og anemi
 • Diagnostikk:En gentest kan avsløre sykdommen. Endoskopisk undersøkelse av tarm med biopsier bekrefter diagnosen. Risikoen er størst for å utvikle kreft i tarmen, men også livmorhals, eggstokker, bryst, testikler og bukspyttkjertel er ekstra utsatt. Tarmundersøkelser bør innledes fra 8-årsalderen av. Kvinner bør undersøkes for kreft i bryst, livmorhals og eggstokker fra 20 års alderen, regelmessige kontroller av testikler (ultralyd) bør starte til samme tid for menn. Bukspyttkjertelen bør undersøkes regelmessig med ultralyd
 • Behandling:Først og fremst symptomatisk rettet mot å forebygge komplikasjoner/diagnostisere kreftutvikling tidlig. Ved regelmessig overvåkning og korrekt behandling vil de fleste med diagnosen kunne forvente en normal levetid

Nettsiden med MedlinePlus Genetics omtale av tilstanden ble besøkt 18.09.2020.

Illustrasjoner

Bilder

 • Peutz-Jegher syndrom
  Fregner (manifesterer seg sjelden på slimhinner) og Laugier-Hunziker syndrom er differensialdiagnoser. Sistnevnte er et benignt syndrom som ligner Peutz-Jegher, men som er uten systemisk affeksjon. manifestations.
 • Preutz-Jegher syndrom
  Ved Preutz-Jegher syndrom er det typisk med multiple hyperpigmenterte makler (lentigo simplex) i hud og slimhinne, særlig i barneårene. Flekkene er særlig å finne rundt naturlige åpninger, i munnslimhinnen og på fingrene. Tilstanden gir en stor risiko for å utvikle kreft, oftest i tarmen.

Kilder

Referanser

 1. Sato E, Goto T, Honda H. Peutz-Jeghers Syndrome. JAMA Dermatol. 2022 Oct 5. PMID: 36197686. PubMed