Enkel

Rieger syndrom

Legehandboka har ingen omtale av denne tilstanden.

TAKO-senteret har følgende omtale av diagnosen:

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose