Enkel

Legehandboka har ingen omtale av denne tilstanden.

TAKO-senteret har følgende omtale av diagnosen:

  • Rieger syndrom

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose