Enkel

Rubinstein-Taybis syndrom

Legehandboka har ingen omtale av denne tilstanden.

Frambu har følgende omtale av diagnosen:

  • Rubinstein-Taybis syndrom

TAKO-senteret har også en omtale av diagnosen:

  • Rubinstein-Taybi syndrom

Frambu

  • Frambu er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne og lite kjente funksjonshemninger
  • Frambu er et statlig finansiert supplement til det ordinære hjelpeapparatet
  • Frambu er en møteplass for familier og fagersoner
  • Frambus tilbud er like mye til voksen som til barn - hele livsløpet

TAKO-senteret

  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose