Informasjon

Schimke immuno-ossøs dysplasi (SIOD)

Legehandboka har kun sammendrag av Sunnaas sykehus sin omtale av denne lidelsen:

Kompetansesenter

TRS (Sunnås sykehus)

TAKO-senteret

  • Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser
  • TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, består av et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser, og en sykehustannklinikk som tar imot medisinske risikopasienter og personer med rus og psykiatri diagnose
    • Alle som har en sjelden diagnose og en problemstilling knyttet til munnhelse eller funksjon, kan henvises til dem