Tilstand

Susacs syndrom

Kjerneopplysninger

Definisjon

 • Susacs syndrom (SS) kjennetegnes ved den kliniske triaden encefalopati, retinal grenarterie-okklusjon og hørselstap på grunn av mikroangiopati, som involverer de prekapillære arterioler i hjerne, retina og cochlea1-2
 • Selv om SS ofte er selvbegrensende og som hovedregel har en god prognose, er det risiko for alvorlige senkomplikasjoner i form av demens, hørselsnedsettelse og synspåvirkning
 • Tidlig diagnostikk og behandling med høydosesteroider og ev. cytostatika synes å være viktig for å unngå invalidiserende senfølger
 • Tilstanden ble første gang beskrevet av John O. Susac i 1979, og siden er det på verdensbasis rapportert ca. 100 tilfeller3

Forekomst

 • Susacs syndrom er en svært sjelden sykdom, og ca. 100 tilfeller er rapportert3
 • SS rammer typisk yngre kvinner mellom 20 og 40 år, men er beskrevet i alle aldersgrupper fra ni til 72 år
 • Kvinne:mann-ratioen er 3:14
 • Ett tilfelle er sålangt diagnostisert i Skandinavia2

Etiologi og patogenese

 • Årsaken er ukjent, men det er antakelig en autoimmun endoteliopati3-6
 • Mikroangiopatiens patogenese er ukjent, men cerebrale biopsier, anatomiske observasjoner og sykdommens respons på immunmodulerende behandling indikerer at SS kan være en primær, autoimmun endoteliopati, som rammer de prekapillære arterioler i hjerne, retina og cochlea og forårsaker mikroinfarkter i de involverte vev3-4

ICPC

 • N99 Sykdom i nervesystemet

ICD-10

 • G93 Andre hjernelidelser
  • G93.8 Andre spesifiserte hjernelidelser
Neste side